Aktualności Podróże wynajętym autem Przepisy drogowe

Nowy taryfikator mandatów – punkty karne i mandaty 2022

Nowy taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów. Rok 2022 jest rokiem wielu  zmian dla kierowców.  W styczniu weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2021 wprowadzające nowe przepisy i zwiększające wysokość kar za wykroczenia drogowe, przede wszystkim  za przekroczenie prędkości. Następne zmiany miały miejsce w czerwcu i dotyczyły głównie bezpieczeństwa pieszych, a od 17 września 2022 roku obowiązuje  najnowsze Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, według którego kolejnej modyfikacji uległy zasady przyznawania punktów karnych oraz wysokość mandatów.

Jak to wygląda w praktyce, czyli  o czym każdy kierowca wiedzieć powinien?

Nowy taryfikator mandatów – punkty karne i mandaty 2022

Zmiany w przepisach dotyczą głównie podwyższenia kar za najniebezpieczniejsze przewinienia na drodze, a nowy taryfikator mandatów ma dyscyplinować kierowców do bezpiecznej  i zgodnej z przepisami jazdy. Celem  podejmowanych działań jest  zmniejszenie  ilości wypadków drogowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i poprawa statystyk.

Najważniejsze  tegoroczne zmiany w przepisach i mandatach:

 • wzrosły kary za przekroczenie prędkości, za najwyższe, czyli ponad 71 km/h  – nawet do 2 500 zł
 • pieszy znajdujący się w pobliżu przejścia ma bezwzględne pierwszeństwo, za nieustąpienie mu na pasach grozi mandat w wysokości
  1 500 zł
 • wyprzedzanie i wymijanie innego pojazdu przed przejściem dla pieszych – 1 500 zł
 • jazda po chodniku – 1 500 zł
 • blokowanie chodnika autem – 1 500 zł.

Zwiększona została  kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC:

 • opóźnienie w wykupie polisy do 3 dni – 1 200 zł
 • opóźnienie w wykupie polisy wynoszące od 4  do 14 dni – 3 010 zł
 • opóźnienie w wykupie polisy powyżej dwóch tygodni –  6 020 zł.

Zmiany dotyczą również postępowań sądowych  – maksymalna kara nałożona na  kierowcę przez sąd może  sięgać  30 000 zł ( stawka podniesiona została drastycznie, bo aż 6 – krotnie).

 Aktualnie maksymalna stawka mandatu wynosi 5 000 zł ( wzrost 10 – krotny w porównaniu do wcześniej obowiązującej ).

Punkty karne 2022

Kierowcy nieprzestrzegający przepisów boleśnie odczują nowe zasady przyznawania punktów karnych. Przede wszystkim zwiększono maksymalną liczbę punktów,  którą można otrzymać za wykroczenie i aktualnie wynosi ona 15 punktów karnych. 

Zatrzymanie prawa jazdy następuje za przekroczenie:

 • 24 punktów lub
 • 20 punktów w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy krócej niż rok.

Odzyskanie  uprawnień będzie możliwe wyłącznie po ponownym zdaniu egzaminu na prawo jazdy  oraz odbyciu kursu na temat zagrożeń
i wykroczeń drogowych.

Pula punktów karnych  –  24  i 20 dla początkujących kierowców  pozostała niezmieniona.

Kierowca otrzyma 15 punktów karnych m.in. za :

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • spowodowanie wypadku drogowego
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym i bezpośrednio przed nim
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/ h
 • ominięcie pojazdu przepuszczającego pieszych
 • niezatrzymanie pojazdu, gdy przez jezdnię przechodzi osoba niepełnosprawna
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych lub  znajdującemu się na przejściu.

Przykładowe wykroczenia, za które kierowca otrzyma 10 punktów karnych:

 • kierowanie pojazdem bez uprawnień
 • stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym
 • wyprzedzanie na zakrętach, przejazdach kolejowych i skrzyżowaniach
 • nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • przewóz osób pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu
 • zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości w granicach 31 – 40 km/ h w obszarze zabudowanym i poza nim
 • wjazd na przejazd, jeśli za nim nie ma miejsca do poruszania się.

12 punktów karnych otrzyma kierowca za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez drogę, w którą skręca, nawet
w przypadku braku przejścia w tym miejscu.

Inne ważne zmiany dotyczące punktów karnych:

 • zlikwidowano kursy reedukacyjne, dzięki którym raz na pół roku można było wykasować 6 punktów karnych
 • do dwóch lat wydłużono okres, w którym punkty kasują się automatycznie, warto jednak pamiętać, że czas ten liczony jest  nie od momentu otrzymania mandatu, ale od daty jego opłacenia.

Recydywa kierowcy – na czym polega?

Recydywa wykroczeniowa to nowość w taryfikatorze mandatów budząca duży  niepokój wśród kierowców.

Dotyczy sytuacji, kiedy w okresie dwóch lat zostaje popełnione takie samo wykroczenie.

Mandat przewidziany przy recydywie wykroczeniowej  wynosi dwukrotność kwoty określonej w taryfikatorze,  co przy obecnych stawkach  mandatów może generować duży wydatek, nawet rzędu kilku tysięcy.

Przypominamy, że prawo nie działa wstecz. Nowelizacja kodeksu weszła w życie 17 września 2022 i nowe zasady obowiązują właśnie od tego dnia, czyli nie podlegają recydywie  wcześniejsze wykroczenia.

Policja nie może nałożyć podwójnego mandatu, jeśli pierwsze wykroczenie zostało popełnione przed 17 września 2022. 

 

Nowy taryfikator mandatów  – punkty karne i mandaty 2022

Nowy taryfikator mandatów obowiązujący od 17 września 2022

Przekroczenie prędkości /  kwota mandatu / punkty karne

do 10 km/ h                           50 zł                                 1

11 – 15 km/h                          100 zł                                2

16 – 20 km/h                         200 zł                               3

21 –  25 km/h                        300 zł                                5

26 – 30 km/h                        400 zł                                7

31  – 40 km/h                        800 zł                                9

41  – 50 km/h                       1 000 zł                              11

51 – 60 km/h                        1 500 zł                              13

61 – 70 km/h                        2 000 zł                             14

powyżej 71 km/h                 2 500 zł                             15

 

Nowy taryfikator mandatów –  mandaty za wykroczenia inne niż przekroczenie prędkości/ Wysokość mandatów 2022

Przykładowe wykroczenia drogowe, które mogą skutkować otrzymaniem mandatu:

 • korzystanie z telefonu podczas jazdy – 500 zł
 • utrudnianie ruchu – 500 zł
 • niezapięte pasy bezpieczeństwa podczas jazdy   – 100 zł
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień –  1 500 zł
 • nieprzestrzeganie zakazu wyprzedzania – 1 000 zł
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – 1 500 zł
 • zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu  – 1 500 zł
 • parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł
 • przewożenie dziecka bez odpowiedniego fotelika – 300 zł
 • zawracanie w tunelach, na mostach i drogach jednokierunkowych – 200 zł
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1 500 zł
 • ominięcie opuszczonych zapór kolejowych – 2 000 zł
 • wjazd na przejazd kolejowy, jeśli  nie ma możliwości jazdy po jego drugiej stronie – 2 000 zł
 • wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy sygnalizowany jest przejazd pociągu – 2 000 zł
 • za spowodowanie kolizji, w której ucierpiał stan zdrowia  innej osoby – 2 500 zł
 • jazda ” pod prąd ” autostradą lub drogą szybkiego ruchu – 2 000 zł
 • korzystanie z drogi pojazdu uprzywilejowanego –  2 500 zł
 • naruszenie zakazu wyprzedzania – 1 000 zł
 • niewskazanie kierowcy pojazdu w postępowaniu sądowym  –  4 000 zł.

Nowy taryfikator mandatów – czy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze?

Według statystyk głównymi przyczynami wypadków na polskich drogach są:

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu
 • brak bezpiecznej odległości między pojazdami
 • niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Nowe, coraz bardziej restrykcyjne prawo drogowe  oraz wysokie mandaty mają sprawić, że wypadków i kolizji będzie mniej, a to przełoży się na poprawę bezpieczeństwa. Należy mieć nadzieję, że aktualne kary skutecznie zniechęcą  niektórych kierowców do brawury i łamania przepisów.

Życzymy wszystkim kierowcom szerokiej drogi i zachęcamy do jazdy  zgodnej z przepisami  Euro Style Rent a Car

Poprzedni artykuł

Jak poprawnie i bezpiecznie uruchomić samochód z kabli rozruchowych

Następny artykuł

Zabezpieczone: Oferta specjalna dla klientów Euro Style Rent a Car – Bezterminowy 10 % rabat w Hotelu White Resort w Krynicy Morskiej

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.